Được gì khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 trong doanh nghiệp?

otakusama

New Member
Có thể nói, việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp, tổ chức sẽ là một quyết định chiến lược giúp cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

bộ tiêu chuẩn iso 9001

  • Tăng đáng kể năng suất lao động, giảm được các chi phí vận hành không đáng có thông qua việc xem xét, phân bổ các nguồn lực cho các quá trình cũng như thiết lập mối tương hỗ giữa các quá trình đó nhằm mang lại hiệu quả cáo nhất từ đó giảm được giá thành sản phẩm, tăng khối lượng sản xuất, tăng doanh thu.
  • Đáp ứng được việc vượt hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế.
  • Giúp doanh nghiệp thấy và xử lý chính xác những chậm trễ, sai sót trong quá trình vận hành doanh nghiệp từ đó các lãnh đạo công ty giảm thời gian kiểm soát, gia tăng sự sáng tạo và đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo xây dựng và phát triển thương hiệu công ty.
Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 nếu được ứng dụng đúng quy trình sẽ đạt được những lợi ích trên, vì vậy doanh nghiệp nên tìm hiểu thêm về loại hình quản lý chất lượng này tại đây nhé: https://bit.ly/2FzPNVX
 
Top